> Sprawozdania majątkowe
Sprawozdania majątkowe
Amortyzacja środkow 
 Amortyzacja_srodkow.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Kuźma | Data wprowadzenia: 2019-05-09 15:09:26.
Bilans jednostki 
 Bilans_jednostki.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Kuźma | Data wprowadzenia: 2019-05-09 15:11:52.
Informacja dodatkowa 
 Informacja_dodatkowa.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Kuźma | Data wprowadzenia: 2019-05-09 15:13:57.
Rachunek zyskow i strat 
 Rachunek _zyskow_i_strat.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Kuźma | Data wprowadzenia: 2019-05-09 15:15:32.
Zestawienie zmian w funduszu 
 Zestawienie_zmian.pdf

Opublikowane przez: Elżbieta Kuźma | Data wprowadzenia: 2019-05-09 15:20:19.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 15:20:19
Opublikowane przez: Elżbieta Kuźma
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Adamów 11 b
22-442 Adamów
Wót Gminy
mgr Dariusz Szykuła
Kontakt:
Tel: 84 6186 102, 84 6187 711
Fax: 84 6186 119
e-mail: poczta@adamow.gmina.pl